Bij een echtscheiding moeten alle bezittingen verdeeld moeten worden. Wanneer samen afspraken zijn gemaakt over het huis, is de volgende stap de verdeling van de inboedel. Onder inboedel vallen alle spullen in en rond het huis die van u samen zijn, zoals een tafel, bestek, wasmachine en auto.

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?
Hoe de verdeling verloopt hangt allereerst af van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, of onder huwelijkse voorwaarden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan bent u allebei voor de helft eigenaar van alle goederen. Bij huwelijkse voorwaarden is in de akte van huwelijkse voorwaarden vastgelegd wat van wie is, en wat u moet verdelen. Meetal is in de akte overeengekomen dat de spullen die al van u waren voor het huwelijk, ook van u blijven, en dat de spullen die gemeenschappelijk zijn gekocht, fifty- fifty verdeeld moeten worden.

Inventarisatie
In beide gevallen is het verstandig om eerst samen een uitgebreide lijst te maken van de spullen die verdeeld moeten worden. Let er daarbij op dat verknochte goederen, zoals sieraden, kleding en erfenissen of schenkingen, niet automatisch gemeenschappelijk eigendom zijn. De verknochte goederen behoren toe aan de eigenaar en hoeven niet altijd meegenomen te worden in de boedelverdeling.

Bepaal allebei wat u wil hebben
Vervolgens maakt u een voorlopige lijst wie, welke spullen, graag wil hebben. U kunt ieder eerst afzonderlijk opschrijven wat u graag wil hebben. Daarna bekijkt u dan wat u beide wilt hebben. Daarover zult u dan moeten overleggen.

Bepaal de waarde
De volgende stap is het bepalen van de waarde van de inboedel. Dit blijft moeilijk, want de meeste spullen uit de inboedel zijn natuurlijk gebruikt. Op de site van het NIBUD staan nuttige tips hoe hiermee om te gaan. Bepaalde goederen kunnen voor de ene partner een emotionele waarde hebben. U kunt samen afspreken dat deze spullen uit de inboedel niet onderling verdeeld worden, maar eigendom blijven van degene die ze heeft gekregen.

De daadwerkelijke verdeling
Als de waarde is bepaald, telt u deze bij elkaar op, zodat u kunt zien of de verdeling ongeveer gelijk is. Zit er onderling een groot verschil in de waarde, dan moet dit verschil met de ander verrekend worden.

Wandelbos Mediation
Samen met u en uw partner nemen we de mogelijkheden van verdeling van de inboedel door, waarna de overeengekomen verdeling in het echtscheidingsconvenant wordt vastgelegd.