Goedkoper 

Als u besluit om te scheiden, of uw partner wil dat, dan is mediation veel goedkoper dan een echtscheidingsprocedure via twee advocaten, die de rechter proberen te overtuigen van uw (of: hun?) gelijk. Bij scheidingsmediation zit u samen aan tafel en krijgt u allebei dezelfde (neutrale) juridische informatie op hetzelfde moment. U kunt desgewenst een aantal zaken zelf uitzoeken en u houdt zicht op de kosten. Een second opinion vragen is altijd mogelijk. Scheidingsmediation bij een ervaren en juridisch deskundige (“legal”) mediator is relatief goedkoop, ook vergeleken met een “overlegscheiding”.

Kosten

  • Het kennismakingsgesprek voorafgaand aan een eventuele mediation is geheel vrijblijvend. Dit gesprek is tevens altijd voor mijn rekening en dus gratis voor u.
  • Tijdens het gesprek krijg ik een beeld van uw situatie, zodat ik weet wat er nodig is om u beiden optimaal te begeleiden. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.
  • U kunt dan alle vragen stellen die u heeft en tevens goed beoordelen of mijn werkwijze u aanspreekt. Aan het einde van het gesprek kan ik u een goede en reële inschatting geven van de kosten.
  • Gemiddeld zijn er drie tot vijf mediationgesprekken nodig van 1,5 uur.

Mr. M. Kolsteren-van Heijst, van Movi Advocatuur dient, indien u dat wilt, uw echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kan zij u bijstaan op basis van een nader overeen te komen uurtarief.

Rechtsbijstandverzekering
Steeds meer rechtsbijstandverzekeringen dekken de kosten van (scheidings)mediation tot een bepaald bedrag. Het is de moeite waard een eventuele polis daarop te controleren.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. Zie ook: www.rvr.org