Wat gebeurt er met de echtelijke woning bij een scheiding? Is er sprake van een eigen huis of huurt u de echtelijke woning ? Ook hier komt vaak veel bij kijken, niet in de laatste plaats omdat het weggaan uit een huis veel emoties op kan roepen en het leven van u en uw kinderen ingrijpend kan veranderen. Het is daarom goed om in een gesprek alle scenario’s op tafel te leggen en zorgvuldig te bezien welke afspraken u het beste samen kunt maken.

Eigen huis, verkopen of uitkopen?
Van belang is het regime waaronder u getrouwd bent. In geval van een algehele gemeenschap van goederen, hebben beide partners recht op de helft van de waarde van de woning. U kunt samen besluiten om de woning te verkopen of dat een van de partners in de woning blijft wonen en de ander uitkoopt.

Uitkopen
Indien een van de partners in de woning blijft wonen, is er vaak een nieuwe hypotheek, met aangepaste regels, nodig. Er dient dan in ieder geval voldoende inkomen bij deze partner aanwezig te zijn, om alleen de (nieuwe) hypotheek op te brengen. De vertrekkende partner heeft namelijk recht op de helft van de waarde van de woning. Wat de uiteindelijke waarde is, hangt af van de taxatiewaarde en de hypotheek. Ligt de taxatiewaarde hoger dan de bijbehorende hypotheek, dan is er sprake van een overwaarde. Degene die in het huis blijft wonen, moet dan de helft van de overwaarde uitbetalen aan de ex-partner. Is er sprake van een onderwaarde, dan moet de vertrekkende partner de helft van de onderwaarde uitbetalen aan degene die in het huis blijft wonen. Voor het bepalen van de taxatiewaarde heeft u een makelaar nodig.

De hypotheekverstrekker is uiteindelijk degene die besluit of de hypotheek op één naam gezet kan worden. U kunt dan ook het beste een gesprek aanvragen met een hypotheekadviseur, die met u de mogelijkheden op een rij kan zetten. Wandelbos Mediation kan u, indien u daar prijs op stelt, op het juiste moment in contact brengen met een goede adviseur op het gebied van hypotheken. Vervolgens kunnen dan, naar aanleiding van het advies van de hypotheekadviseur, in een mediationgesprek alle opties samen doorgesproken worden.

Verkopen
Indien een van de partners niet alleen de (nieuwe) hypotheek kan opbrengen, of geen van beiden in het huis wil blijven, vindt vaak een notarieel vastgelegde boedelverdeling plaats. Daarin wordt ook de waarde van het huis opgenomen, waarna een verdeling kan worden afgesproken die is gebaseerd op de opbrengst als het wordt verkocht.

Verkoop met onderwaarde
Is er sprake van verkoop met onderwaarde en heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kan het zo zijn dat het Waarborgfonds de restschuld kan overnemen. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo dient u ondermeer geen schuld te hebben aan de gedwongen verkoop van uw huis, bijvoorbeeld doordat u de lening niet (meer) terug kunt betalen vanwege een echtscheiding.

Echtelijke woning is een huurhuis
Wie er in het huurhuis mag blijven wonen mag u zelf bepalen. U hebt, als u getrouwd bent, evenveel recht op de woning. Daarbij maakt het niet uit of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of op huwelijkse voorwaarden. Hetzelfde geldt voor geregistereerde partners.

Hoofdhuurder of medehuurder
Als echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner bent u automatisch medehuurder. Het is daarbij niet van belang of uw naam wel of niet onder het huurcontract staat. Wanneer u als medehuurder het huis toegewezen krijgt, word u hoofdhuurder.

Wandelbos Mediation
Gedurende de mediation wordt aan tafel met beide partners de verschillende scenario’s doorgenomen en ondersteunt Wandelbos Mediation u bij het samen zoeken naar de beste oplossingen.