Om u alvast een beeld te geven hoe het mediationproces bij echtscheiding is opgebouwd, volgt hieronder een beschrijving van de verschillende stappen die normaal gesproken worden gezet. Daarbij wordt ook de gemiddelde tijdsduur van het hele proces, tot en met de gang naar de rechter, aangegeven.

 

stap1
Stap 1: Telefonisch contact

De eerste stap is het telefonisch contact. Tijdens dit contact zullen onderwerpen en vragen globaal worden besproken. Vervolgens kan dan, indien u dat wilt, een (gratis) kennismakingsgesprek gepland worden.

 

stap2
Stap 2: Kennismakingsgesprek

Tijdens het vrijblijvende en kosteloze kennismakingsgesprek (0,5-1 uur) zal ik u en uw partner uitnodigen bij mij op kantoor. In een bewogen situatie als een echtscheiding is het goed om elkaar persoonlijk te ontmoeten. In dit gesprek zal ik kort toelichten wat mijn werkwijze is en kunt u aangeven welke uw wensen zijn. Ik zal naar aanleiding hiervan een inschatting kunnen maken of de situatie geschikt is voor een scheidingsmediation. Ook zal er in dit gesprek een kostenindicatie worden gegeven.

 

stap3
Stap 3: Mediationtraject, waarin weer vier hoofdfasen te onderscheiden zijn:

A. Partners
Als een gezin uit elkaar gaat is dat voor iedereen erg moeilijk. Scheiden brengt gevoelens van verdriet en verlies met zich mee. De scheidingsmelding is een persoonlijke boodschap van de een aan de ander waarmee de start van de scheiding definitief wordt. In deze fase kunnen de emoties worden gekanaliseerd. Deze fase dient als basis voor de volgende fases.

Vervolgens kunnen in deze fase tijdelijke maatregelen besproken worden om rust te creëren met betrekking tot de kinderen en de financiële situatie op dat moment.

B. Kinderen
De meeste mensen hebben tijd nodig om er weer bovenop te komen en iedereen doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Juist in die emotioneel moeilijke periode moeten ouders belangrijke beslissingen nemen over hun kinderen.

Scheiding betekent het einde van een relatie tussen twee volwassenen, maar niet het einde van een relatie tussen een ouder en kind. Voor een kind is het het beste als ouders hun verantwoordelijkheden en beslissingen over hem kunnen delen.

In deze fase zal naar het het ouderschapsplan worden gekeken. Alle afspraken met betrekking tot de kinderen -wie zorgt voor de kinderen en wanneer, al dan niet gezamelijk ouderlijk gezag, hoe worden de kosten voor de kinderen verdeeld, wat is de hoogte van de kinderalimentatie– worden hierin vastgelegd.

C. Partneralimentatie
Als de emoties met betrekking tot de scheiding enigzins gekanaliseerd danwel verwerkt zijn en er goede afspraken zijn gemaakt over de kinderen, zal er gesproken kunnen worden over een eventuele partneralimentatie. Een belangrijk gevolg van de echtscheiding is namelijk dat de ene partner alimentatie aan de andere partner moet gaan voldoen als deze niet in voldoende mate in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

D. Woning, Inboedel, verdeling vermogen/schulden, pensioen, erven.
Tevens komt de verdeling van uw bezittingen en eventuele schulden aan de orde. De echtelijke woning, de inboedel en het pensioen worden besproken. Hierbij kan het zijn dat er externe deskundigen geraadpleegd moeten worden, zoals bijvoorbeeld een accountant, fiscaal adviseur of makelaar/taxateur.

 

stap4
Stap 4: Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Alle door u gemaakte afspraken worden vastgelegd in een convenant. Het convenant is de grondslag voor het echtscheidingsverzoek.

 

stap5
Stap 5: Juridische afwikkeling

Een advocaat zal het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indienen. Wandelbos Mediation is gevestigd in het pand van Movi Advocatuur te Gilze en Rijen en werkt nauw samen met mw mr M. Kolsteren, advocaat gespecialiseerd in familie-en echtscheidingszaken.

 

Duur van het mediationproces:

Stap 1 tot en met 4 duurt gemiddeld vier tot zes gesprekken, afhankelijk van de omstandigheid of u samen kinderen heeft of niet. De gemiddelde duur van het afhandelen van een echtscheidingsverzoek bij de Rechtbank in Breda is op dit moment vier weken.

De gehele procedure, vanaf de kennismaking tot de inschrijving van uw echtscheiding bij de gemeente, duurt gemiddeld drie tot vier maanden.