mediationbij

Echtscheiding

Echtscheiding is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het is een periode van emotionele verwarring, verdriet, teleurstelling, opluchting, schuldgevoel, pijn, ambivalentie, boosheid en/of verwijten. Het kan uw leven en dat van uw partner en uw kinderen behoorlijk op z’n kop zetten. Naast de verwerking van het besluit om te scheiden, zulllen er ook afspraken gemaakt moeten worden over de toekomst. Er moeten heel wat belangrijke beslissingen genomen worden.

Een goede begeleiding helpt u om op een zorgvuldige en respectvolle wijze de relatie te beeindigen. Met zo min mogelijk schade aan de onderlinge verhoudingen en de kinderen. Om daarna een zo goed mogelijke start te maken met uw nieuwe leven.

Scheidingsmediation

Een echtscheiding aanvragen is vaak een moeilijk beslissing. Bovendien zijn de kosten van een echtscheiding vaak hoog en kan het hele proces lang duren. Mediation is de oplossing. Mediation biedt een duurzame en relatief goedkope uitkomst. 

Professionele begeleiding

Bij Wandelbos Mediation wordt u begeleid op alle aspecten (emotioneel, zakelijk en juridisch) van het regelen van een echtscheiding.

Er moeten afspraken gemaakt worden over de nieuwe situatie. Onderwerpen die daarbij aan de orde moeten komen zijn:

Waar gaan de kinderen wonen?

Hoe wordt de omgang geregeld?

Is co-ouderschap een optie?

Hoe ziet de financiele situatie er uit?

Blijft een van u in de woning?

Hoeveel alimentatie wordt er betaald?

Etc. etc.

Rol van de scheidingsmediator

Onder begeleiding van een mediator kunt u in overleg met uw partner tot een oplossing komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Zeker als u kinderen heeft, is het belangrijk dat u heldere afspraken maakt. De mediator is neutraal en onpartijdig. De mediator zal geen standpunt innemen en zal ook geen beslissing nemen over het conflict.

De mediator begeleidt tijdens een aantal bijeenkomsten de communicatie tussen u en uw partner. De mediator bespreekt samen met u en uw partner de achtergrond van het conflict en helpt u naar elkaar te luisteren. Tevens geeft de mediator u de benodigde informatie over alle aspecten van de echtscheiding die voor u van belang zijn. Vervolgens kunt u dan, onder begeleiding van de mediator, komen tot afspraken, die voor u worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant is de grondslag voor het echtscheidingsverzoek dat door de samenwerkende advocaat wordt ingediend bij de Rechtbank.

Mediationovereenkomst

De mediationovereenkomst wordt vantevoren opgestuurd en tijdens het eerste gesprek getekend. In de mediationovereenkomst staan afspraken en regels die ervoor zorgdragen dat er een vertrouwelijke en  veilige omgeving wordt gecreeerd. Mr Koene werkt uitsluitend met een door de Mediatorsfederatie    opgesteld model mediationovereenkomst.

Voordelen scheidingsmediation

Mediation is (veel) sneller en (veel) goedkoper dan een juridische procedure.

U komt in samenspraak tot een oplossing.

U heeft beide evenveel inspraak.

Mediation is vertrouwelijk.

De oplossing is duurzaam.

Hoe en wanneer kan Wandelbos Mediation u helpen?

U kunt beide nog best goed met elkaar overleggen

U heeft goede afspraken kunnen maken met uw ex-partner. U heeft alleen hulp nodig om er zeker van te zijn dat u niets vergeten bent en dat er geen onvoorziene financiële of fiscale gevolgen zijn. U heeft hulp nodig om alles duidelijk en goed vast te leggen en bij de gerechtelijke procedure.

Overleg tussen u en uw partner verloopt moeizaam en mondt vaak uit in ruzie

U heeft hulp nodig bij het toewerken naar een betere communicatie zodat u daarna alle te regelen zaken in kaart kunt brengen en kunt bespreken.  U heeft steun nodig om helder te krijgen wat u graag zou willen en om tot afspraken te komen waarmee u beide verder kunt. Alle afspraken moeten uiteraard goed worden vastgelegd.

U bent reeds gescheiden maar er is verschil van mening over de kinderen of een gezamenlijke woning.
Soms is één gesprek voldoende om duidelijkheid over en weer te krijgen en een goede, werkbare  afspraak te maken waarmee u verder kunt.

Mogelijke andere vragen die u heeft

Hoe lang duurt een gemiddeld scheidingstraject door middel van mediation?

Een gemiddeld mediation-traject behelst vier tot zes gesprekken. Vanaf het eerste moment van aanmelding bij mij, tot aan de inschrijving van de beschikking van de rechter bij de burgerlijke stand, duurt gemiddeld drie tot vier maanden.

Krijg ik ook de gelegenheid om met de mediator alleen te praten?

Hoewel niet onmiddelijk gebruikelijk, is het op zich mogelijk voor ieder van de partijen om tijdens het mediationproces apart met de mediator te praten. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk van aard en iedere partij kan met de mediator zelf bepalen welke informatie wel en niet aan de ander kenbaar wordt gemaakt. Dit heet caucus.

Kunnen we alsnog naar de rechter als we er in de mediation niet uitkomen?

U doet geheel vrijwillig mee aan de mediation en kunt ook gedurende het hele mediationproces besluiten te stoppen.  De gang naar de rechter blijft op elk moment voor u openstaan.