Als er minderjarige kinderen zijn, bent u verplicht om bij het echtscheidingsverzoek dat bij de rechter wordt ingediend een ouderschapsplan mee te sturen, dat door beide ouders is ondertekend. Ook samenwoners (met ouderlijk gezag) die uit elkaar gaan, moeten een ouderschapsplan maken.

In een ouderschapsplan staat hoe ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen, wanneer de kinderen bij ieder van de ouders zijn, en hoe de kosten zijn verdeeld (kinderalimentatie). Maar ook, hoe ouders de opvoeding als gescheiden ouders vorm willen geven, hoe ze elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen en beslissingen willen nemen.

De meeste ouders kunnen in de moeilijke tijd rond de scheiding wel wat hulp gebruiken bij het maken van zo’n ouderschapsplan en bij alles wat daar omheen speelt. Bijvoorbeeld: hoe de kinderen het beste op de scheiding voor te bereiden (papaplugesprek), wat te doen als ouders verschillende inzichten hebben ten aanzien van wat goed is voor de kinderen, hoe om te gaan met schoolkeuzes etc.

Begeleiding bij het maken van een ouderschapsplan is een vast onderdeel van de scheidings-mediation.
Een ouderschapsplan moet regelmatig worden aangepast aan de voortdurend veranderende situatie en de ontwikkeling van de kinderen. Voor een kind van 12 jaar en ouder kan men meestal volstaan met een aanpassing om de twee jaar.