Weer vertrouwen in de toekomst

Weer vertrouwen in de toekomst

“Ik heb -ondanks het pittige proces waar we doorheen zijn gegaan- weer vertrouwen in de toekomst. Je hebt ons echt geholpen om samen de afspraken te maken die nodig waren om ons weer, ook al was dat ieder voor zich, dat vertrouwen in deze toekomst te geven. Dank je wel daarvoor”.

Lieke van den Heuvel, 21-03-2018