Echtscheiding

Echtscheiding is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een leven. Het is een periode van emotionele verwarring, verdriet, teleurstelling, opluchting, schuldgevoel, pijn, ambivalentie, boosheid en/of verwijten. Het kan uw leven en dat van uw partner en uw kinderen behoorlijk op z’n kop zetten. Naast de verwerking van het besluit om te scheiden, zulllen er ook afspraken gemaakt moeten worden over de toekomst. Er moeten heel wat belangrijke beslissingen genomen worden.

Een goede begeleiding helpt u om op een zorgvuldige en respectvolle wijze de relatie te beeindigen. Met zo min mogelijk schade aan de onderlinge verhoudingen en de kinderen. Om daarna een zo goed mogelijke start te maken met uw nieuwe leven.

Scheidingsmediation

Een echtscheiding aanvragen is vaak een moeilijk beslissing. Bovendien zijn de kosten van een echtscheiding vaak hoog en kan het hele proces lang duren. Mediation is de oplossing. Mediation biedt een duurzame en relatief goedkope uitkomst. 

[read more=”Lees meer” less=”verbergen”]

Professionele begeleiding

Bij Wandelbos Mediation wordt u begeleid op alle aspecten (emotioneel, zakelijk en juridisch) van het regelen van een echtscheiding.

Er moeten afspraken gemaakt worden over de nieuwe situatie. Onderwerpen die daarbij aan de orde moeten komen zijn:

Waar gaan de kinderen wonen?

Hoe wordt de omgang geregeld?

Is co-ouderschap een optie?

Hoe ziet de financiele situatie er uit?

Blijft een van u in de woning?

Hoeveel alimentatie wordt er betaald?

Etc. etc.

Rol van de scheidingsmediator

Onder begeleiding van een mediator kunt u in overleg met uw partner tot een oplossing komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Zeker als u kinderen heeft, is het belangrijk dat u heldere afspraken maakt. De mediator is neutraal en onpartijdig. De mediator zal geen standpunt innemen en zal ook geen beslissing nemen over het conflict.

De mediator begeleidt tijdens een aantal bijeenkomsten de communicatie tussen u en uw partner. De mediator bespreekt samen met u en uw partner de achtergrond van het conflict en helpt u naar elkaar te luisteren. Tevens geeft de mediator u de benodigde informatie over alle aspecten van de echtscheiding die voor u van belang zijn. Vervolgens kunt u dan, onder begeleiding van de mediator, komen tot afspraken, die voor u worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant is de grondslag voor het echtscheidingsverzoek dat door de samenwerkende advocaat wordt ingediend bij de Rechtbank.

Mediationovereenkomst

De mediationovereenkomst wordt vantevoren opgestuurd en tijdens het eerste gesprek getekend. In de mediationovereenkomst staan afspraken en regels die ervoor zorgdragen dat er een vertrouwelijke en  veilige omgeving wordt gecreeerd. Mr Koene werkt uitsluitend met een door de Mediatorsfederatie    opgesteld model mediationovereenkomst.

Voordelen scheidingsmediation

Mediation is (veel) sneller en (veel) goedkoper dan een juridische procedure.

U komt in samenspraak tot een oplossing.

U heeft beide evenveel inspraak.

Mediation is vertrouwelijk.

De oplossing is duurzaam.

Wanneer kan Wandelbos Mediation u helpen?

De communicatie tussen u beiden verloopt best goed
U heeft goede afspraken kunnen maken met uw ex-partner. De mediator kan dan met u bekijken of u aan alle onderwerpen gedacht heeft en de zakelijke en juridische consequenties van uw afspraken nog even goed met u doornemen. U krijgt daarnaast begeleiding bij het duidelijk en goed vastleggen van alle afspraken en bij de procedure bij de Rechtbank.

U en uw partner communiceren niet meer zo goed met elkaar
De mediator kan u helpen bij het weer op gang brengen van de communicatie tussen u beiden, zodat u daarna alle te regelen zaken in kaart kunt brengen en kunt bespreken.  Daarbij kunt u ook helder krijgen wat uw wensen zijn, om vervolgens tot afspraken te komen die voor u beiden werken. Natuurlijk worden alle afspraken zorgvuldig vastgelegd.

U bent al gescheiden maar er is verschil van mening over de kinderen of de alimentatie
Het is mogelijk dat u, in één of twee gesprekken, over en weer duidelijkheid krijgt, om vervolgens een goede, werkbare  afspraak te maken voor de verdere toekomst.

Mogelijke andere vragen die u heeft

Hoe lang duurt een gemiddeld scheidingstraject door middel van mediation?

Een gemiddeld mediation-traject behelst vier tot zes gesprekken. Vanaf het eerste moment van aanmelding bij mij, tot aan de inschrijving van de beschikking van de rechter bij de burgerlijke stand, duurt gemiddeld drie tot vier maanden.

Krijg ik ook de gelegenheid om met de mediator alleen te praten?

Hoewel niet onmiddelijk gebruikelijk, is het op zich mogelijk voor ieder van de partijen om tijdens het mediationproces apart met de mediator te praten. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk van aard en iedere partij kan met de mediator zelf bepalen welke informatie wel en niet aan de ander kenbaar wordt gemaakt. Dit heet caucus.

Kunnen we alsnog naar de rechter als we er in de mediation niet uitkomen?

U doet geheel vrijwillig mee aan de mediation en kunt ook gedurende het hele mediationproces besluiten te stoppen.  De gang naar de rechter blijft op elk moment voor u openstaan.

[/read]