Ouderdomspensioen
Meestal heeft een van beide, of beide partners, ouderdomspensioen opgebouwd. Bij een echtscheiding hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

U krijgt het geld van uw pensioen pas als u met pensioen gaat. Verdeling van de pensioenrechten per de scheidingsdatum betekent dus niet dat daadwerkelijk geld wordt uitgekeerd; slechts het recht op een toekomstige uitkering wordt verdeeld.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Sinds 1 mei 1995 is deze wet van toepassing op scheidingen. Verdeling van het ouderdomspensioen vindt plaats ongeacht het huwelijksgoederenregime. Dus zowel bij een gemeenschap van goederen, als bij het bestaan van huwelijkse voorwaarden.

De wet geeft u ook de vrijheid om onderling, alsnog, een andere verdeling af te spreken. Deze afspraken dient u dan wel vast te leggen in het echtscheidingsconvenant.

Het is best lastig om de bedragen die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, zelf vast te stellen. U kunt een opgave van de door u opgebouwde rechten echter opvragen bij uw pensioenuitvoerder.

Formulier Mededeling van scheiding
U moet uw pensioenuitvoerder vervolgens natuurlijk wel laten weten dat u gescheiden bent. Dat kunt u eenvoudig doen met het formulier “Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdoms-pensioen”. Dit formulier moet u binnen twee jaar na de scheiding opsturen. Beide partners krijgen dan, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de pensioengerechtige, rechtstreeks hun deel door het pensioenfonds uitbetaald.

Huwelijkse voorwaarden en verdeling van pensioen
Als u getrouwd bent op basis van huwelijkse voorwaarden, dan kan in deze voorwaarden een afwijkende regeling staan. Er kan bijvoorbeeld in deze voorwaarden staan dat er helemaal geen verdeling van opgebouwd ouderdomspensioen zal plaatsvinden. Is er niets in de huwelijkse voorwaarden over een verdeling van ouderdomspensioen opgenomen dan geldt de fifty-fifty regeling van de Wet verevening pensioenrechten, tenzij u onderling tot een ander verdeling komt.

Nabestaandenpensioen
Via de werkgever kan ook een nabestaandenpensioen zijn opgebouwd.

De hoogte hiervan is een afgeleide van het ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen komt bij een scheiding in zijn geheel toe aan de ex-partner/niet werknemer en wordt dan omgezet in een ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Dit pensioen wordt uitgekeerd, wanneer de ex-partner overlijdt. Meestal is dit zeventig procent van het ouderdomspensioen. Een en ander is alleen van toepassing bij een nabestaandenpensioen op zogenaamde “opbouwbasis”. Wanneer het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd (het recht op een partnerpensioen kan dan alleen worden uitgeoefend als de werknemer tijdens het dienstverband overlijdt), vervalt bij een echtscheiding het recht op dit pensioen. In elke individuele pensioenregeling wordt aangegeven hoe dit precies, per individueel geval, geregeld is.

Rechten op lijfrenten en kapitaalverzekeringen
Met de uitkering van deze levensverzekeringen kunnen, tezijnertijd, grote bedragen zijn gemoeid. Het is dan ook belangrijk deze verzekeringen in de verdeling mee te nemen en hier goede afspraken over te maken.

Conversie
U kunt samen met uw ex-partner ook kiezen voor een bijzondere manier van het verdelen van het ouderdomspensioen, de zogenaamde conversie. Daarbij wordt door de partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd, definitief afstand gedaan van de helft daarvan. De andere partner ontvangt dan dat ouderdomspensioen zodra hij/zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Een nadeel van conversie is, dat je als pensioenopbouwer je deel niet meer terugkrijgt wanneer je ex-partner overlijdt.

De afspraken die worden gemaakt over conversie moeten ook weer worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Conversie is alleen toegestaan als de pensioenuitvoerder toestemming geeft.

Wandelbos Mediation
Tijdens de mediation wordt met u een algehele inventarisatie gemaakt van het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk. Alle afwegingen worden hierbij zorgvuldig doorgenomen zodat u heldere afspraken kunt maken die vervolgens in het convenant kunnen worden vastgelegd.